Luonnostaan villi – MEGA tapahtuma

Laivakankaan ravirata 23. heinäkuuta 2022

Logo @ Emma Laitila

N 65° 49.171 E 024° 21.653

Luonnostaan villi

Oletko luonnostasi villi vai viihdytkö paremmin villissä luonnon rauhassa? Oletko vapaana kohiseva koski vai tyydytkö katselemaan ulappaa jalat tukevasti rannalla? Kaipaatko korkeuksiin vai tutkitko mieluimmin maassa kiven koloja? Uneksitko matkasta saareen luonnon helmaan vai jäätkö suosiolla rannalle haaveilemaan?

Tätä kaikkea pääset kokemaan Meri-Lapin alueella.

Tervetuloa 401-vuotiaaseen Tornioon Luonnostaan Villi -geokätköilytapahtumaan lauantaina 23.07.2022. Ollaan yhdessä luonnostaan villejä Laivakankaan raviradalla.

Ohjelmassa suunnitteilla mm. bingoa, lab-kätköjä, lajin esittelyä uusille kätköilijöille. Tekemistä riittää siis sekä lapsille että lapsenmielisille. Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtumaa.

Lokikirja on avoinna klo 10.00-16.00 koordinaateissa.

Luonnosthaan villi

Olekko sie luonnostasti villi vai viihykkö paremin villissä luonon rauhassa? Olekko sie vaphaana kohiseva koski vai piisaako sulle, että sie saat katella ulappaa jalat tukevasti rannala? Kaipaakko sie korkeukshiin vai tutkikko mielummin kiven koloja maassa? Uneksikko sie matkasta saahreen luonon helhmaan vai jääkkö suosiola rannale haaveilemhaan?

Tätä kaikkea sie pääset kokehmaan Meri-Lapin aluheela.

Tervetuloa 401-vuotihaasseen Tornihoon Luonnosthaan Villi geokätköilytapahtumhaan lauvantaina 23.07.2022. Olema yhessä luonnosthaan villiä Laivakankhaan raviraala.
 

Ohjelmassa on suunitheila muassa bingoa, lab-kätköjä, lajin esittelyä uusile kätköilijöile. Tekemistä piisaa niin kläpeile ko lapsenmielisillekki. Ohjelma tullee tarkentumhaan lähempänä tapahtummaa.  
 

Lokikirja on auki klo 10.00-16.00 koortinaateissa.

Född vild

Föddes du vild eller föredrar du freden i den vilda naturen? Är du en fritt brusande fors eller är du nöjd med att titta på det öppna havet med fötterna stadigt på stranden? Längtar du efter höjderna eller föredrar du att utforska stenhål i marken? Drömmer du om en resa till en ö i hjärtat av naturen eller stannar du hellre på stranden för att dagdrömma?
 

Du kan uppleva allt detta i Sjö-Lapplandsregionen.

Välkommen till det 401 år gamla Torneå till Född vild –geocachingevenemanget lördagen 23 juli 2022. Låt oss vara vilda tillsammans på travbanan i Laivakangas.

Det planerade programmet kommer att omfatta till exempel bingo, labcacher och att introducera sporten för nya geocachare. Således kommer det att finnas mycket att göra för både barn och barnasinnade vuxna. Programmet specificeras närmare evenemanget.

Programm

Loggboken är öppen kl. 10.00-16.00 i koordinaterna.

Born wild

Were you born wild or do you prefer the peace of wild nature? Are you a freely roaring rapid or are you content with watching the open sea with your feet firmly on the shore? Do you long for the heights or do you prefer exploring rock holes in the ground? Do you dream of a trip to an island in the heart of nature or do you rather stay on the shore to daydream?

You can experience all this in the Sea Lapland region.

Welcome to the 401-year-old Tornio to the Born Wild geocaching event on Saturday, July 23, 2022. Let’s be wild together on the Laivakangas race track.

The planned program will include for example bingo, lab caches, and introducing the sport to new geocachers. Consequently, there will be plenty to do for both children and childlike adults. The program will be refined closer to the event.

Agenda

The logbook will be open from 10:00 to 16:00 in the coordinates.