Sanasto

Kätköily sanastoa suomeksi ja meänkielellä. Meänkielelle sanaston on kääntänyt Kirsti Runavik. 
SanaSuomeksiMeänkielellä
A-GPS
Assisted GPS. Avustettu satelliittipaikannus, jossa GPS-järjestelmän apuna käytetään jotain toista paikannusmenetelmää. Yleisin A-GPS -menetelmä on matkapuhelinverkon hyödyntäminen GPS:n apuna matkapuhelimissa. A-GPS:n avulla GPS pääsee nopeammin kartalle ja paikannus on tarkempaa.
Assisted GPS. Avustettu sateliittipaikanus, jossa käytethään jotaki toista paikanusmenetelmää GPS-systeemin apuna. Ylheisin A-GPS -menetelmä on mupiiliverkon käyttäminen GPS:n apuna käsifoonissa.
ALRAdditional Logging Requirement, eli lokkauksen lisävaatimus. Tavallisen purkillisen kätkön hyväksyttävä löytö ei saa vaatia muuta kuin sen että etsijän nimi on lokikirjassa. Aiemmin lisävaatimukset olivat sallittuja ja joissakin kätköissä saatettiinkin esimerkiksi vaatia valokuvan ottamista.Additional Logging Requirement, eli lokkauksen lisävaatimus. Se, että tavalisen purkkikätkön löytö hyäksythään, ei saa vaatia muuta ko, että ettijän nimi on lokikirjassa. Ennemin hyäksythiin lisävaatimukset ja joissaki kätköissä saatethiin vaikka vaatia, että häätyy ottaa valokuva.
AukkopäiväPäivät jolloin ei ole yhtään kätkölöytöä.Net päivät ko ei ole yhtään kätkölöytöä.
BoguskoordinaatitMysteerikätkön kuvauksessa näkyvät koordinaatit, joissa ei ole kätköä. Varsinaisen kätköpurkin koordinaatit saa selville ratkaisemalla mysteeritehtävän.Mysteerikätkön kuvvauksessa näkyvät koortinaatit, joissa ei ole kätköä. Vasitun kätköpurkin koortinaatit saapi selvile, ko ratkasee mysteeritehtävän.
BYOP”Bring Your Own Pen” eli suoraan suomeksi ”tuo oma kynäsi”. Kätkökuvauksissa käytetty lyhenne joka tarkoittaa että kätköpurkki on niin pieni ettei sinne mahdu kynää. Ota mukaan oma kynä, jotta saat nimimerkkisi lokikirjaan.”Bring Your Own Pen” eli suohraan meänkielelä ”tuo sinun oma kynästi”. Kätkökuvvauksessa tämä lyhene tarkottaa, että kätköpurkki on niin pieni ettei sinne mahu kynnää. Ota matkaan oma kynä, että sie saat nimimerkin lokikirhjaan.
CITOCache In, Trash Out. Siivoustapahtumista käytetty lyhenne. Lyhenteellä tarkoitetaan myös geokätköilijöiden yleistä periaatetta kerätä roskia maastosta kätköjä hakiessa, eli “citoamista”.Cache In, Trash Out. Siivoustapahtumista käytetty lyhene. Lyhentheelä tarkotethaan kans geokätköilijöitten ylheistä prinsiippiä koota roskia maastosta samala ko haethaan kätköjä, eli ”citoamista”.
Denari, DNFDNF eli ”Did Not Find”. DNF-lokkaus on ilmoitus kätkön omistajalle siitä että kätköä on yritetty sitä löytämättä. Geokätköilijän kannattaa kirjata DNF aina kun on tosissaan yrittänyt etsiä kätköä siinä onnistumatta. Kun kätkölle tulee useita DNF lokkauksia tietää kätköttäjä käydä tarkistamassa kätkönsä kunnon ja onko se löydettävissä.DNF eli ”Did Not Find”. DNF-lokkaus on ilmotus kätkön omistajalle siittä, että kätköä on koitettu ettiä muttei ole löyetty.
Geokätköilijän kannattaa kirjata DFN aina ko son tosishaan yrittäny ettiä kätköä, mutta ei ole löytäny sitä. Ko kätköle tullee monta DNF-lokkausta, niin sen kätköttäjä tietää käyä tarkistamassa, että onko kätkö kunnossa ja voipiko sitä löytää.
Earthcache, ÖörttiEarthcache on kätkö, jonka löytämiseksi kätköilijän tulee vierailla koordinaattien ilmoittamassa geologisesti mielenkiintoisessa paikassa ja osoittaa käyntinsä suorittamalla kätkökuvauksessa kerrottu tehtävä, esimerkiksi ottamalla valokuva ja liittämällä se kätkön Internet-lokiin.Earthcache on kätkö, joka löytyy ko kätköilijä käypi koortinaattien ilmottamassa geologisesti mielenkiintosessa paikassa ja toistaa sen käynin tekemällä kätkökuvvauksen tehtävän. Se esimerkiksi ottaa valokuvan ja liittää sen kätkön nettilokhiin.
FBA”Found Before Approval” Kätkö löydetty ennen julkaisua. Tätä lyhennettä käytetään yleensä kun geokätköilijä löytää sattumalta uuden kätkön ennen julkaisua. ”Found Before Approval” Kätkö on löyetty ennen ko son julkastu. Tätä lyhenettä käytethään ylheensä ko geokätköilijä löytää vahinkossa uuen kätkön ennen ko son julkastu.
Favo, FPFavourite Point, Suosikkipiste joita premium-jäsenet voivat antaa erityisen hyville geokätköille.”Favourite Point, Suosikkipiste joita premium-jäsenet voiva antaa erikoisen hyvile geokätköile.
FTFKätkön ensimmäinen löytäjä. Aiheuttaa jopa pientä leikkimielistä kisailua kuka löytää uuden kätkön ensimmäisenä. Kätkön ensimäinen löytäjä. Monesti siittä tullee pientä leikkimielistä kilpailua, että kua löytää uuen kätkön ensimäisenä.
GadeYksi monista salausavaimista mitä suositaan mysteeri sekä multi-kätköjen ratkaisuissa. Yksi monista sallausavvaimista mitä suosithaan mysteeri- ja multikätköitten ratkasuissa.
GC, GeoCoin,Geokolikot ovat kätköstä toiseen reissaavia, juuri tätä tarkoitusta varten tehtyjä kolikoita. Jokaisella geokolikolla on oma seurantakoodi jonka avulla sen siirto kirjataan Geocaching.com -sivustolle. Muista nämä ovat aina jonku omaisuutta, älä siis kerää näitä itselle kätköistä. Omistaja on voinut laittaa kolikolle jonkin tehtävän. Voit ostaa itselle omia kolikoita liikkeelle laitettavaksi tai sitten keräilykohteeksi.Geokolikot ovva kätköstä toisseen reissaavia, vasitusti tätä tarkotusta varten tehtyjä kolikoita. Jokhasella geokolikolla on oma seurantakoodinsa, jonka avula sen siirto kirjathaan Geocatching.com-sivustole. Muista, että nämä ovva aina jonkun omhaisuutta, äläkä kerrää niitä ittelesti kätköistä. Sen omistaja on voinu laittaa kolikolle jonku tehtävän. Sie voit ostaa ittelesti omia kolikoita liikheele laitettavaksi tai sitte kerräilykohteeksi.
GeokätkentäMedia on ottanut käyttöön geokätkentä sanan vaikka todellisuudessa harrustus on enemmän etsimistä kuin kätköjen piilotusta. Siksi harrastajat suosivat geokätköily-nimitystä ennemin.Media on ottanu käythöön geokätkentä-sanan vaikka toelisuuessa harrastus on enempi ettimistä ko kätköjen piilotusta. Siksi harrastajat tykkäävät enämpi geokätköily-nimestä.
GPSGlobal Positioning System eli tutummin maailmanlaajuinen amerikkalainen satelliittipaikannusjärjestelmä. GPS järjestelmän kehittäminen alkoi 70-luvun puolivälissä. Tavoitteena oli saada sotilas- ja siviilikäyttöön sopiva paikannusjärjestelmä. GPS-järjestelmä tuli käyttöön täydellisenä vuonna 1995 ja vuonna 2000 Yhdysvallat poisti järjestelmästä siviilikäytön häirinnän, joka paransi tarkkuutta huomattavasti. Geokätköily syntyi kun GPS-harrastajat kokeilivat tarkentunutta järjestelmää piilottamalla ämpärin metsään.Global Positioning System eli tutumin mailmanlaajunen amerikkalainen sateliittipaikanussysteemi. GPS-systeemin kehittäminen alko 70-luvun puolivälissä. Sen tavotheena oli saaha sotilas- ja siviilikäythöön passaava paikanussysteemi. GPS-systeemi tuli käythöön 1995 ja vuona 2000 Yhysvallat poisti siittä siviilikäytön häirinän, joka paransi sen tarkkuutta reilusti. Geokätköily synty ko GPS-harrastajat kokkeilit tarkentunutta systeemiä ja piilotit ämpärin methään.
Groundspeak Inc.Geocaching.com -verkkosivua ylläpitävä yhdysvaltalainen yritys. Groundspeakin pääkonttori Geocaching HQ sijaitsee Seattlessa.Amerikkalainen firma, joka ylläpittää Geocaching.com-nettisivua. Groundspeakin pääkonttori Geocaching HQ on Seattlessa.
GSAKGeocaching Swiss Army Knife. Monipuolinen Windows-ohjelma kätkötiedostojen käsittelyyn paikallisesti omalla tietokoneella.Geocaching Swiss Army Knife. Monipuolinen Windows-ohjelma kätkötiostoitten käsittelhyyn paikalisesti omala tietokonheela.
Jästi,
(ENG) Muggle
Harry Potter -kirjoista lainattu ilmaus, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka ei harrasta geokätköilyä.Harry Potter -kirjoista lainattu ilhmaus, jolla tarkotethaan semmosta ihmistä, joka ei harrasta geokätköilyä.
KKKiitos kätköstä. Lokeissa käytetty lyhennys. Kiitos kätköstä. Lokeissa käytetty lyhenys.
Lodjaus, LetterboxingPartiolaisten harrastama geokätköilyn vanhempi sisarlaji. Lodjauksessa etsitään geokätköjen tapaisia purkkeja vinkkien avulla.Lotjaus. Geokätköilyn vanhempi sisarlaji, jota partiolaiset harrastava. Lotjauksessa ettithään gepkätköjen taphasia purkkia vinkitten avula.
MMLMaanmittauslaitos. Moni geokätköilijä hyödyntää Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan (MTK) perustuvaa karttaa GPS-laitteissa.Maammittauslaitos. Moni geokätköilijä käyttää Maammittauslaitoksen maastotietokanthaan (MTK) perustuvvaa karttaa GPS-laitheissa.
Multikätkö, MultiMultikätkössä on useampia pisteitä missä kätköilijän on käytävä päästäkseen loppupisteeseen. Kätkökuvauksessa annettusta koorninaatista pääset aloituspisteeseen. Esitetään yleensä kartalla keltaisena tai oransilla pohjalla useamman laatikon tai arkun kuvalla.Multikätkössä on useampia pistheitä, missä kätköilijän häätyy käyä, että se pääsee loppupistheesseen, Kätkökuvhauksessa on koortinaatti, josta sie pääset alotuspisteesheen. Multikätkö esitethään ylheensä kartala keltasena tai oranssila pohjala useaman laatikon tai arkun kuvala.
Mysse, MystiMysteerikätkö. Esitetään kätköilyohjelmissa kartalla kysymysmerkkinä sinisellä pohjalla.Mysteerikätkö. Esitethäään kätköilyohjelmissa kartala kysymysmerkkinä siniselä pohjala.
Naps ja kopsAlunperin jokeri69-nimimerkin lokeissa käyttämä ilmaus joka merkitsee nopeaa ja helppoa löytöä.Alumperin jokeri69-nimimerkki käytti lokeissa tätä ilmasua, joka tarkottaa nopeata ja helppoa löytöä.
PMOPremium Member Only -kätkö. Geocaching.com Premium-jäsenyyden ostaneet voivat tehdä kätköjä jotka näkyvät vain muille premium-jäsenille.Premium Member Only -kätkö. Jos on ostanu Premium-jäsenyyen Geocaching.comista, voipii tehä semmosia kätköjä, jokka näkkyy vain muile Premium-jäsenile.
Pocket QueryGeocaching.com -sivun ajastettu kätkökysely jonka avulla kätköjä voi ladata helposti GPS-laitteisiin. Pocket queryllä voi hakea kerrallaan enintään 1000 kätköä ja hakuehdot voi asettaa tarkasti.Geocaching.com-sivun ajastettu kätkökysely, jonka kansa kätköjä voipi laata helpola GPS-laitheissiin. Pocket queryllä voipii hakea kerrala eninthään 1000 kätköä ja hakuehot voipi laittaa tarkasti.
Power trailUsean geokätkön kätkösarja, jossa kätköt on piilotettu reitin varrelle hyvin tiiviisti. Monen geokätkön kätkösarja, jossa kätköt on piilotettu oikhein tiihviisti reitin varrele.
Premium MembershipGeocaching.com -sivun maksullinen jäsenyys. Premium-jäsenet pääsevät mm. tekemään tarkempia kätköhakuja kartalla ja voivat luoda Pocket Query -kyselyitä. Haettavien kätkökuvausten määrä vuorokaudessa on rajattu ilman Premium-jäsenyyttä sekä osa käytettävistä ohjelmista rajaa osan löydettävistä kätköistä pois käyttäjän näkyviltä. Geocaching.com-sivun maksulinen jäsenyys. Premium-jäsenet voiva tehä tarkempia kätköhakuja kartala ja lua Pocket Query -kyselyjä. Kätkökuvvauksia voipii hakea vain rajatun määrän jossei ole Premium-jäsenyyttä ja jokku ohjelmat jättävä osan löyettävistä kätköistä poies käyttäjän silmistä.
PutkiPerättäisinä päivinä tehtyjen löytöjen muodostama ”löytöputki” tai “geoputki”. Asiaan vihkiytyneillä putket ovat jatkuneet useita vuosia. Löytöputki tai Geoputki, joka tullee ko tekkee löytöjä päivinä jokka ovva perätysten. Asihaan vihkiytynheilä putket ovva jatkunheet vuositolkula.
Reviewer, TarkastajaHenkilö joka toimii vapaaehtoisena tarkastaen julkaistavia geokätköjä. Tarvittaessa opastaa kätköilijää jos näyttää ettei kätkö täytä tiettyjä ehtoja.Henkilö joka tarkistaa julkastavia geokätköjä vapaaehtosena ja tarpheen tullen neuvoo kätköilijjää jos näyttää ettei kätkö täytä vasittuja ehtoja.
ROT-13ROT-13 on yksi käytetyimmistä yksinkertaisimmista salakirjoitusavaimista. Sitä käytetään mm. kätkökuvauksista löytyvien vinkkien salaamisessa. Salauksessa käytetään vain englanninkielisiä aakkosia. Numerot, erikoismerkit ja ääkköset pysyvät muuttumattomina.ROT-13 on yks enniiten käytetyistä yksinkertaisista salakirjotusavvaimista. Sitä käytethään mm. kätkökuvvausten vinkkien sallaamisessa. Sallauksessa käytethään vain englanninkielisiä aakkosia. Numerot, erikoismerkit ja ääkköset pysyvä muuttumattomina.
SaturaatiotarkastusSaturaatiotarkastuksella varmistetaan, että geokätkön voi sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Geokätköjen välillä täytyy olla 161 metriä (0,1 mailia) ja esimerkiksi paikalla oleva mysteerikätkön purkki voi estää julkaisun. Mysteerien sijainteja ei tiedä ratkomatta niitä, joten saturaatiotarkastukseen tarvitaan kätkötarkastajien apua.Saturaatiotarkastuksela varmistethaan, että geokätkön voipi laittaa suunnitelthuun paikhaan. Geokätköitten välilä häätyy olla 161 metriä (0,1 mailia) ja esimerkiksi paikala oleva myrsteerikätkön purkki voipi estää julkasun. Mysteerien sijjaintipaikkoja ei tiä ratkomatta niitä ja sen takia saturaatiotarkastukseen tarvithaan kätkötarkastajien apua.
TB, Travel BugTravel Bug on kätköstä toiseen reissaava pieni esine, jonka tunnistaa erityisestä Travel Bug -laatasta. Jokaisessa Travel Bug -laatassa on koodi jonka avulla sen liikkeitä voi seurata Geocaching.com -sivustolla. Travel Bug on kätköstä toisseen reissaava pieni esine, jonka tunnistaa vasitusta Travel Bug -laatasta. Jokhasessa Travel Bug -laatassa on koodi, jonka kansa sen liikheitä voipi seurata Geocaching.com-sivuila.
TFTCThanks For The Cache, lokeissa käytetty kiitos.Thanks For The Cache, lokeissa käytetty kiitos.
Tradi-kätkö, TradiTradi on yleisin kätkötyyppi. Kätkö löytyy kätkökuvauksessa annetusta koordinaatista piilotettuna. Kartalla esitetään yleensä vihreällä pohjalla päällä olevana arkkuna tai laatikkona.Tradi on ylheisin kätkötyyppi. Kätkö löytyy kätkökuvvauksessa annetusta koortinaatista piilosta. Kartala se esitethään ylheensä vihreälä pohjala päälä olevana arkkuna tai laatikkona.
WherigoGroundspeak-yhtiön kehittämä geokätköilyssäkin käytetty pelialusta, jolla voi kehittää paikkasidonnaisia pelejä ja näihin perustuvia kätköjä.Groundspeak-yhtiön kehittämä pelialusta, jota on käytetty gepkätköilyssäki. Sillä voipi kehittää paikhaan siottuja pelejä ja niihin perustuvia kätköjä.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *